Zgodnie z normą EN62208

STOPIEŃ OCHRONY IP EN 60529

SKRZYNKI Z PEŁNYMI DRZWIAMI CC
IP66
SKRZYNKI ZE ŚLEPYMI DRZWIAMI CC podwójne skrzydło
IP55
SKRZYNKI Z DRZWIAMI LEXAN CL
IP66
SKRZYNKI HYGENIC DESIGN CH
IP66
PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWE SC
IP66
SZAFY MODUŁOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI MC 2-SKRZYDŁOWYMI
IP55
SZAFY MODUŁOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI MC
IP66
SZAFY MODUŁOWE Z DRZWIAMI LEXAN ML
IP66
SZAFY KOMPATKOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI FC 2-SKRZYDŁOWYM
IP55
SZAFY KOMPATKOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI FC
IP66
SZAFY KOMPAKTOWE Z BOKAMI WYJMOWANYMI I Z DRZWIAMI PEŁNYMI RC 2-SKRZYDŁOWYMI
IP55
WYJMOWANYMI I Z DRZWIAMI PEŁNYMI RC
IP66
SZAFY KOMPAKTOWE Z BOKAMI WYJMOWANYMI I Z DRZWIAMI PEŁNYMI RC 2-SKRZYDŁOWYMI
IP55
PIERWSZA CYFRA: ochrona przed ciałami stałymi DRUGA CYFRA: ochrona przed płynami
0 Brak ochrony 0 Brak ochrony
1 Ochrona przeciw penetracji przez ciała stałe o średnicy powyżej 50 mm 1 Ochrona przeciw penetracji kropel wody spadających pionowo
2 Ochrona przeciw penetracji przez ciała stałe o średnicy powyżej 12 mm 2 Ochrona przeciw penetracji kropel wody spadających pod kątem do 15° w stosunku do osi pionowej
3 Ochrona przeciw penetracji przez ciała stałe o średnicy i grubości powyżej 2,5 mm 3 Ochrona przeciw penetracji kropel wody spadających pod kątem do 60° w stosunku do osi pionowej
4 Ochrona przeciw penetracji przez ciała stałe o średnicy i grubości powyżej 1,0 mm 4 Ochrona przeciw penetracji przez rozpryski wody z wszystkich kierunków
5 Ochrona przeciw penetracji przez kurz 5 Ochrona przeciw penetracji przez rozpryski wody z lancy z wszystkich kierunków
6 Całkowita ochrona przeciw penetracji przez kurz 6 Ochrona przeciw penetracji przez strumienie wody o natężeniu fal morskich
7 Ochrona przeciw penetracji przez strumienie wody o natężeniu fal morskich
8 Ochrona przeciw penetracji wody podczas czasowego zanurzenia

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA NA UDERZENIA IK EN 62262

SKRZYNKI Z PEŁNYMI DRZWIAMI CC
IK10
SKRZYNKI Z PEŁNYMI DRZWIAMI CC doppia anta
IK10
SKRZYNKI Z DRZWIAMI LEXAN CL
IK10
SKRZYNKI HYGENIC DESIGN CH
IK10
PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWE SC
IK08
SZAFY MODUŁOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI MC 2-SKRZYDŁOWYMI
IK 10
SZAFY MODUŁOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI MC
IK 10
SZAFY MODUŁOWE Z DRZWIAMI LEXAN ML
IK 10
SZAFY KOMPATKOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI FC 2-SKRZYDŁOWYMI
IK 10
SZAFY KOMPATKOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI FC
IK 10
SZAFY KOMPAKTOWE Z BOKAMI WYJMOWANYMI I Z DRZWIAMI PEŁNYMI RC 2-SKRZYDŁOWYMI
IK 10
SZAFY KOMPAKTOWE Z BOKAMI WYJMOWANYMI I Z DRZWIAMI PEŁNYMI RC
IK 10
SZAFY KOMPAKTOWE Z BOKAMI WYJMOWANYMI I Z DRZWIAMI PEŁNYMI RC 2-SKRZYDŁOWYMI
IK 10
IK 0 Brak ochrony przed uderzeniami
IK 01 Ochrona przed uderzeniami z energią uderzenia do 0,150 J
IK 02 Ochrona przed uderzeniami z energią uderzenia do 0,200 J
IK 03 Ochrona przed uderzeniami z energią uderzenia do 0,350 J
IK 04 Ochrona przed uderzeniami z energią uderzenia do 0,500 J
IK 05 Ochrona przed uderzeniami z energią uderzenia do 0,700 J
IK 06 Ochrona przed uderzeniami z energią uderzenia do 1,00 J
IK 07 Ochrona przed uderzeniami z energią uderzenia do 2,00 J
IK 08 Ochrona przed uderzeniami z energią uderzenia do 5,00 J
IK 09 Ochrona przed uderzeniami z energią uderzenia do 10,00 J
IK 10 Ochrona przed uderzeniami z energią uderzenia do 20,00 J

Classificazione NEMA

NORMA UL508A – CSA C22.2 n°. 14-13


SKRZYNKI Z PEŁNYMI DRZWIAMI CC
NEMA 1,12,4,4X
SKRZYNKI Z PEŁNYMI DRZWIAMI CC podwójne skrzydło
NEMA 1,12
SKRZYNKI Z DRZWIAMI LEXAN CL
NEMA 1,12,4,4X
SKRZYNKI HYGENIC DESIGN CH
NEMA 1,12,4,4X
PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWE SC
NEMA 1,12,4,4X
SZAFY MODUŁOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI MC
NEMA 1,12,4,4X
SZAFY MODUŁOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI MC 2-SKRZYDŁOWYMI
NEMA 1,12
SZAFY MODUŁOWE Z DRZWIAMI LEXAN ML
NEMA 1,12,4,4X
SZAFY KOMPATKOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI FC 2-SKRZYDŁOWYMI
NEMA 1,12
SZAFY KOMPATKOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI FC
NEMA 1,12,4,4X
SZAFY KOMPAKTOWE Z BOKAMI WYJMOWANYMI I Z DRZWIAMI PEŁNYMI RC 2-SKRZYDŁOWYMI..
NEMA 1,12
SZAFY KOMPAKTOWE Z BOKAMI WYJMOWANYMI I Z DRZWIAMI PEŁNYMI RC
NEMA 1,12,4,4X
TYP OPIS
1 Do stosowania głównie w pomieszczeniach wewnętrznych, w celu uzyskania stopnia ochrony przed ograniczoną ilością opadającego brudu.
2 Do stosowania głównie w pomieszczeniach wewnętrznych, w celu uzyskania stopnia ochrony przed ograniczoną ilością deszczu i opadającego brudu.
3 Do stosowania głównie w pomieszczeniach zewnętrznych, w celu uzyskania stopnia ochrony przed deszczem, deszczem ze śniegiem, pyłem naniesionym przez wiatr oraz przed szkodami spowodowanymi tworzeniem się lodu na zewnątrz.
3R Do stosowania głównie w pomieszczeniach zewnętrznych, w celu uzyskania stopnia ochrony przed deszczem, deszczem ze śniegiem oraz szkodami powstałymi wskutek tworzenia się lodu na zewnątrz.
3S Do stosowania głównie w pomieszczeniach zewnętrznych, w celu uzyskania stopnia ochrony przed deszczem, deszczem ze śniegiem, pyłem naniesionym przez wiatr, jak również w celu zagwarantowania działania mechanizmów zewnętrznych obciążonych lodem.
4 Do stosowania głównie w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych, w celu uzyskania stopnia ochrony przed korozją, pyłem i deszczem naniesionymi przez wiatr, rozpryskami wody, strumieniami wody oraz szkodami powstałymi w wyniku tworzenia się lodu na zewnątrz.
4X Do stosowania głównie w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych, w celu uzyskania stopnia ochrony przed pyłem i deszczem naniesionymi przez wiatr, rozpryskami wody, strumieniami wody oraz szkodami powstałymi w wyniku tworzenia się lodu na zewnątrz.
5 Do stosowania głównie w pomieszczeniach wewnętrznych, w celu uzyskania stopnia ochrony przed pyłem przenoszonym w powietrzu, przed opadającym brudem sporcizia oraz przed kapaniem płynów nie powodujących korozji.
6 Do stosowania głównie w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych, w celu uzyskania stopnia ochrony przed strumieniami wody, przed penetracją wody podczas tymczasowych i okazjonalnych zanurzeń do ograniczonej głębokości, a także przed stratami spowodowanymi tworzeniem się lodu na zewnątrz.
6P Do stosowania głównie w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych, w celu uzyskania stopnia ochrony przed strumieniami wody, przed penetracją wody podczas dłuższych zanurzeń do ograniczonej głębokości, a także przed stratami spowodowanymi tworzeniem się lodu na zewnątrz.
12, 12K Do stosowania głównie w pomieszczeniach wewnętrznych, w celu uzyskania stopnia ochrony przed krążącym pyłem, przed opadającym brudem i przed kapaniem płynów nie powodujących korozji.
13 Do stosowania głównie w pomieszczeniach wewnętrznych, w celu uzyskania stopnia ochrony przed pyłem oraz przed rozpryskami wody, przed olejem i czynnikiem chłodniczym nie powodującym korozji.

Certyfikat ATEX

DYREKTYWA ATEX 2014/34/EU / ATEX 2014/34/EU DIRECTIVE


SKRZYNKI Z PEŁNYMI DRZWIAMI CC
EX II 3GD
SKRZYNKI HYGENIC DESIGN CH
EX II 3GD
PUSZKI PRZYŁĄCZENIOWE SC
EX II 3GD
SZAFY MODUŁOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI MC
EX II 3GD
SZAFY MODUŁOWE Z DRZWIAMI LEXAN ML
EX II 3GD
SZAFY KOMPATKOWE Z DRZWIAMI PEŁNYMI FC
EX II 3GD
SZAFY KOMPAKTOWE Z BOKAMI WYJMOWANYMI I Z DRZWIAMI PEŁNYMI RC
EX II 3GD
KATEGORIA POZIOM CHARAKTERYSTYKA OCHRONNA (zał.I) CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA (zał.II) MINIMALN WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA [R.E.S.] MAJĄCE ZASTOSOWANIE OBECNOŚĆ ATMOSFERY WYBUCHOWEJ OBSZAR STOSOWANIA
1 Bardzo wysoki W przypadku awarii środka ochrony, poziom bezpieczeństwa jest zagwarantowany przez co najmniej drugi, niezależny środek ochrony. Ponadto poziom bezpieczeństwa jest zagwarantowany nawet jeśli występują równocześnie dwie niezależne od siebie anomalie. Zostały zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby źródła zapłonu nie były aktywne, nawet jeśli wystąpiły nieprawidłowości w pracy urządzenia. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 Ochrona ciągła lub długookresowa 0 1 2
2 Wysoki Poziom bezpieczeństwa jest zagwarantowany także w razie występowania powtarzających się anomalii lub wad funkcjonowania urządzeń, które zazwyczaj należy uwzględnić. Należy je zaprojektować i wyprodukować w taki sposób, aby uniknąć źródeł zapłonu również w przypadku często nawracających anomalii lub wad funkcjonowania urządzeń, które zazwyczaj należy przewidzieć. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.2 Sytuacja pośrednia między opisaną poprzednio a opisaną poniżej. 1 221 22
3 Wysoki Poziom bezpieczeństwa jest zagwarantowany przy normalnej pracy. Muszą być zaprojektowane i zbudowane w taki sposób, aby uniknąć przewidywalnych źródeł zapłonu podczas normej pracy. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.3 Niewielkie prawdopodobieństwo, a jeżeli już wystąpi, to jest krótkotrwały 2 22
^ Top